0
 • Kinderkurs | Månadvis
 • 498 kr
 • 124 kr/timme
 • 4 tillfällen/månad
 • 60 min/ tillfälle
 • Ålder 4-7 år
 • Hemma
 • intresseanmälan
 • Kinderkurs | Terminsvis
 • 1792 kr
 • 112 kr/timme
 • 16 tillfällen/termin*
 • 60 min/ tillfälle
 • Ålder 4-7 år
 • Hemma
 • intresseanmälan
 • Juniorkurs | Månadvis
 • 996 kr
 • 124 kr/timme
 • 4 tillfällen/månad
 • 120 min/ tillfälle
 • Ålder 7-16 år
 • Hemma
 • intresseanmälan
 • Juniorkurs | Terminsvis
 • 2688 kr
 • 112 kr/timme
 • 12 tillfällen/termin*
 • 120 min/ tillfälle
 • Ålder 7-16 år
 • Hemma
 • intresseanmälan